Utolsó esély a békés megoldásra – Felfüggeszteni minden végrehajtási eljárást!

Utolsó esély a békés megoldásraElvárások, megoldási javaslatok a deviza- és számlaadósok ügyében, – az új Parlament pártjaitól

– Megoldási lista, újratöltve –

Magyarország súlyos társadalmi katasztrófa szélén áll. A kilakoltatási moratórium április 30-án lejár és jó, ha tudja mindenki; a végrehajtási eljárások a moratórium alatt sem szüneteltek sőt, – soha nem látott mértékben felhalmozódtak, s már csak a végső kifejletre, az ingatlanok elárverezésére, s az adósok kilakoltatására várnak.

Több százezer ember otthona került veszélybe, míg több tízezren, közvetlenül a kilakoltatás szélén állnak. – Deviza és számlaadósok, – bedőlt hitelesek, – vagy lakbért és gázt, villanyt, közös költséget, – vagy egyszerűen csak adót fizetni nem tudók, – a végrehajtási eljárásoknak “köszönhetően” – el fogják veszíteni otthonaikat. – Talán már éppen ebben az évben.

Őket kell megsegíteni, – de sürgősen, mielőtt tömegesen kóborolnának az utcákon a kilakoltatott, elkeseredett és már mindenre kész emberek.

Éppen ezért elvárjuk az újjáalakult törvényhozás összes pártjától és az új kormánytól, hogyha el akarják kerülni a társadalmi katasztrófát, alaposan gondolják át az alább felsorolt megoldási javaslatokat, – a deviza és számlaadósok mesterségesen előidézett tartozásainak végleges és megnyugtató rendezése ügyében.

I. A devizaadósok egy elhibázott gazdaságpolitika áldozatai

Magyarországon jelen pillanatban 160 ezer bedőlt forint és devizaalapú, ingatlanfedezetű jelzáloghitel nyomaszt legalább 640 ezer magyar embert. Ez pedig Magyarország lakosságának 6,4 százaléka. A magyar össznépesség 6,4 százalékának feje felett lebeg a kilakoltatás réme.

Ezek az emberek nem azért kerültek ebbe a kilátástalan helyzetbe, mert nem akarták fizetni a hiteleiket. Amelyet forintban vagy devizában vettek fel. Ezek a hiteladósok – nem tudták – fizetni hiteleik törlesztőrészleteit! – Ezek az adósok egyértelműen egy elhibázott gazdaságpolitika áldozatai.

Egész egyszerűen vagy elveszítették munkahelyeiket a 2008-as válság következményeiként, vagy ennek a felelőtlen gazdaságpolitikának “köszönhetően” – a forint elértéktelenedése következtében, és nem kis mértékben a bankok trükközése, uzsorázása miatt megugrott, s olykor a kétszeresére, háromszorosára nőtt az adósságuk, s a törlesztőrészleteik! – Akár így, akár úgy történt, egyértelmű, hogy az értékteremtő – magyar tulajdonú gazdaság hiánya miatt lettek, szenvedő alanyai a válságnak és bankok profithajhászásának.

Ennek a 640 ezer embernek a léte immáron hosszú ideje bizonytalanságban van. Sem a jelenlegi kormány, sem a politikai pártok ésszerű és kivitelezhető megoldási alternatívát nem dolgoztak ki a mai napig. Ködös, időhúzó ígérgetésekkel, kilakoltatási moratóriumokkal operálnak, – ám valós megoldási javaslataik nincsenek. Pedig ez a probléma olyan súlyú, ami “véresen” komoly gondokat okozhat, ha rövid időn belül nem születik megoldás.

Tekintettel Magyarország lehetetlen gazdasági helyzetére, a probléma politikai megoldást igényel. Ez mindenképpen konfrontálódást fog eredményezni a hitelező bankokkal, ám azoknak tudomásul kell venniük: Nem néhány tucat felelőtlen hitelfelvevőről van szó, hanem egy áldozattömegről, amellyel szemben a bankoknak is toleranciát kell mutatniuk.

II. A számlaadósokról sem szabad elfeledkeznünk!

Hónapok, sőt évek óta rendszeresen emlékeztetünk a “Ceterum censeo” jegyzeteinkben, kiegészítéseinkben arra, hogy nem csak a devizahitelesek problémáira kell megoldást keresni, – hanem a többiekről, a számlaadósokról sem szabad elfeledkezni. – Annál is inkább, – mert legalább ugyanannyian vannak, mint a devizahitelesek. És még annál is inkább, – mert a sok esetben az adósságot okozó rezsi elmaradások, vagyis a háztartási számlák jó részének kifizetése; a magas banki törlesztőrészletek miatt maradt el. – Lakbér, gáz, fűtés, villany, közös költség, vagy adó be nem fizetés…

Tehát a számlaadósokkal mi lesz? – Mi lesz azokkal, akik a ki nem fizetett számláik után halmoztak fel tartozásokat, s ezért akarják az otthonaiktól megfosztani őket? – A pénzéhes multi szolgáltatók, vagy a hatalmasra növekedett társasházi közös költségek számlái miatt. Vagy az egyes szintén pénzéhes önkormányzatok mérhetetlen nagyságúra felduzzasztott lakbérei miatt, melyeket a szegényebbek, – a számlaadóssá vált áldozatok már nem tudnak kifizetni.

És nem azért nem fizetnek, mert nem akarnak, – hanem mert nem tudnak. Elvesztették munkájukat, haláleset történt a családban, vagy betegség támadta meg őket. – Ha valaki komolyabban beteg lesz, elbocsájtják a munkahelyéről, – megszűnik a jövedelme, nem tudja fizetni számláit, majd kilakoltatják.

Ha a számlaadósok ügyének megoldását elhanyagolják, – akkor a devizahiteles és számlaadós probléma összeadódik, – a tömeges kilakoltatások nyomán bekövetkezhet az a társadalmi katasztrófa, melyre már évek óta figyelmeztetjük, a hatalmat, mind a parlamenti pártokat és a kormányzatot.

Akik mindeddig nem jelentkeztek igazi megoldási akciótervvel.

III. A konkrét megoldások

A politikának pedig végre megoldást kell találnia! A döntéshozók már nemcsak az adósok sorsa felől, – hanem a saját sorsukról is döntenek, – ha nem cselekednek időben.

A valós, konkrét megoldások, javaslatok listája az új Parlament pártjai és az új kormány felé:

1. Az új kormánynak első döntései között határozatlan időre fel kell függesztenie a banki hitelek, és közműtartozások miatti végrehajtásokat és árverezéseket!

2. Meghatározatlan időre fel kell függeszteni a már kényszerértékesített ingatlanokból történő kilakoltatásokat.

3. Csakis és kizárólag a lakhatás céljára nem szolgáló fedezeti ingatlanok kerülhetnek kényszerértékesítésre.

4. Törvényben kell megakadályozni a banki tartozások értékesítését a behajtó “hiénacégek” számára.

5. Adósmentő törvényt kell alkotnia az új parlamentnek fél éven belül! Ebben a törvényben ki kell terjeszteni az Állami Eszközkezelő hatáskörét, hogy a lakhatás biztosítására szolgáló fedezeti ingatlant a hitelező bank a hitel folyósításakor forintban számított összegért átadja az Állami Eszközkezelőnek, csökkentve az időközben az adós által megfizetett tartozás összegével.

6. Azonnali segítségként pedig: Az állam kötelezően biztosítsa az Állami Eszközkezelő számára a fedezeti ingatlanok ilyen áron történő megvásárlásához szükséges összeget. (Tekintettel arra, hogy a kényszerértékesítés során az ingatlanok elképzelhetetlenül alacsony áron kerülnek értékesítésre, – ami miatt a hitelező pénzintézet amúgy sem jut az általa “kiszámított” összeghez, – még így is több pénzhez jutna.

Amennyiben az Állami Eszközkezelő nagy tételben és egyidejűleg vásárolná fel az ingatlanokat, a bankrendszer rövid idő alatt juthatna a számára viszonylag elfogadható összeghez.) – Az Állami Eszközkezelő számára ehhez szükséges keretösszeget viszont, – az összes bank és a multi szolgáltató cég, valamint a magyarországi szupergazdagok egyszeri, – a jövedelméhez arányuló 40 %-os megadóztatásából kell biztosítani.

7. Törvényben kell rögzíteni, hogy a munkanélkülivé vált, munkajövedelemtől, más egyéb jövedelemtől elesett adósok hiteltörlesztését kamat és költségmentesen, futamidő meghatározása nélkül, – le kell állítani mindaddig, amíg ismét fizetőképessé válik.

8. A hitelező pénzintézet a lakhatás céljára szolgáló fedezeti ingatlan tulajdonjogát soha ne szerezhesse meg, – hanem tulajdonjogát kötelezően adja át vagy a fent említett Állami Eszközkezelőnek, – vagy az adós lakhelye szerinti illetékes önkormányzatnak, akik aztán mérlegelve az adós körülményeit, egy tisztességes, biztonsággal megfizethető lakbérhez kötött határozatlan idejű bérleti szerződést kössenek az adóssal.

Az önkormányzat pedig az adós befizetéseinek egy részéből csökkenti a hitel összegét a hitelt nyújtó bank felé, – a határozatlan idejű lakásbérleti szerződésben rögzített lakbérből levont részletekkel kiegyenlíti a bank felé fennálló jogos alaptartozást, – míg eközben az adós pedig a saját lakásában maradva a hitel kiegyenlítésekor visszakapja annak tulajdonjogát.

(Abban az esetben is, ha az önkormányzatnak van annyi forrása, hogy a bank felé egy összegben egyenlítse ki az adós a hiteltartozásának összegét, – az adós akkor is csak részletekben fizethesse meg a teljes összeget az önkormányzat részére).

Az eredeti jogos hitelösszeg kifizetésekor tehát az adós kapja vissza otthonának a tulajdonjogát. – Ám, ha és amennyiben a bank az elmúlt időszakban ezen az összegen felül szedett be pénzt az adóstól, – akkor az adóst kártérítés illesse meg.

9. Amennyiben a helyzet úgy hozza, ugyanakkor létre lehet hozni a szigorúan állami tulajdonú; “Bedőlt devizahitelesek bankját”, – amely az ingatlanfedezetű, kizárólag lakhatás céljára szolgáló fedezeti ingatlanokat a jelenleg hitelező banktól reális áron kiváltja és a továbbiakban a hitel felvevője ennek a banknak legyen ügyfele, ennek a banknak fizesse a hitel törlesztőrészleteit. – Melyeknek természetesen az eredeti kondíciókat kell tartalmazniuk.

10. A továbbiakban pedig: semmiféle más természetű hiteltartozás, közmű vagy szolgáltatási díjtartozás, vagy szabálysértési bírság behajtására, – a lakhatást biztosító ingatlant lefoglalni, adóssággal, kamatokkal terhelni, – kényszerértékesíteni, – s abból kilakoltatni többé ne lehessen!

11. A már Svájcból bizonyíthatóan manipulált frank árfolyam következtében beszedett irreálisan magasan kamatok miatt, – s a multicégek és egyes önkormányzatok által beszedett irreálisan magasan számlák miatt, – különös tekintettel bizonyos gázszolgáltatók (pl.TIGÁZ) törvénytelen gázóra leszerelési, s az utána következő irracionális fizetési követeléseit illetően ,- az új törvényhozásnak a fenti esetekben meg kell állapítania a folytatólagos jogtalan haszonszerzést – és kártérítésre kell köteleznie a bankokat és a multi szolgáltatókat, vagy akár az egyes kilakoltatásban jeleskedő önkormányzatokat.

Valamint fel kell deríteni az adósság behajtásban és egyes végrehajtásokban törvénytelenül közreműködő, a kényszerértékesített ingatlanokhoz törvénytelen megállapodások útján áron alul hozzájutott dealer-kereskedő és strómani hálózatot, – s a kártérítési kötelezettségeken kívül, büntetőjogi felelősségre kell vonni őket.

12. Első körben a már kilakoltatott családok érdeksérelmeit kell helyreállítani. S visszaszolgáltatni számukra a tőlük elvett lakást, – vagy, ha az már nincs meg, – akkor egy ugyanolyan minőségűt kell számukra biztosítani. – Melynek összegét az érdeksérelmet eredetileg okozó, bank, multi szolgáltató, vagy önkormányzat kell, hogy állja.

Konkrétan tehát ezeknek a szempontoknak a teljesítését várjuk el a deviza- és számlaadósok ügyében, – az újjáalakult törvényhozás összes pártjától és az új kormánytól is.

2010. június 15. Budatétény Erőszakos kilakoltatás a Készenléti rendőrség bevetésével

Erőszakos kilakoltatás a Készenléti rendőrség bevetésével – 2010. június 15. Budatétény

Megismételjük: Ha el akarják kerülni a társadalmi katasztrófát, – ajánlatos ezeket mielőbb figyelembe venni, hogy elejét vehessék annak, hogy az utcákon tömegesen kóboroljanak a kilakoltatott, elkeseredett és már mindenre kész emberek.

Bal-Rad – Szabad Riport

Galéria | Kategória: OTTHONVÉDELEM | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

16 hozzászólás a(z) Utolsó esély a békés megoldásra – Felfüggeszteni minden végrehajtási eljárást! bejegyzéshez

 1. Pityu szerint:

  Borítékolhatóan nem fog itt változni semmi, de semmi a napok folyásától eltekintve a jelenlegi hatalmi struktúrában…Sokan a Jobbiktól várják a csodát el vannak tévedve, nem kicsit hanem nagyon ha történetesen a Jobbik nyerné a választást a mai napon, akkor sem indulnának el “viharos változások”
  mint ahogy azt a Hungarista Mozgalom legfelső vezetése vizionálja!!! De ne legyen igazam,mert ha mégis igazuk lesz akkor hajlandó leszek megkövetni őket…

  • Jonla szerint:

   Sokkal valószínűbb, még ha nem is kétharmaddal, de a Fidesz nyeri a választásokat. Jobbiknak csak másod vagy harmad rendű pozíciót képzelek. A balliberális erők is valószínű, hogy bejutnak a törvényhozásos cirkuszba. Én csak arra leszek kíváncsi, hogy a jelenlegi kapitalista pártokráciában milyen eredményt fog elérni a Munkáspárt. Javuló, vagy csökkenő tendenciát fognak-e felmutatni az előző választásokhoz képest?

   • Névtelen szerint:

    Tudjuk a választ 6 szor annyi szavazatot kaptunk és a legerősebb parlamentenkivüli párt lettünk.A választók megtévesztése miat a Gyurcsányék bitorolják azt a helyet amit a Munkáspártnak kellene elfoglalni.Megtévesztették a szavazóinkat. Hogy elvész a szavazat,ha nem ők költik el azt a pénzt amit a nép valós képviseletére fordítottunk volna. Nincs és nem lehet orosz ellenes baloldal. Gyurcsány -Bajnai nem tudja az aranyrubel bevezetése után a gázt,a benzint,a fát elintézni Putyinnál. Nem tudnak Oroszul.Meg szidják mint a bokrot. Számunkra egyszerű emberekre a legrosszabb eredmény született. Orbán Putyinnál hiteltelen. Ő a nyugat embere.Kiváncsi vagyok,hogy az aranyrubel bevezetése után a pestiek hogyan fűtenek bükkfával? Mert még kémény sincs a házakon. Meg a nyugggati autókat hogyan tologatják egymással versenyezve üzemanyag nélkül? A Jobbik ,hogyan fog lóháton ,mert benzin nem lesz,rendfenntartani a cigány telepeken?Vitorla

    • Névtelen szerint:

     A jobbikot nem érdemes szídni, mert ők az egyetlen parlamenti párt, akik tényleg oroszbarátok. Le kellene vetkőzni már ezt a régi káros reflexet!

  • Névtelen szerint:

   Ki vizionál és mit?

 2. zolika szerint:

  Az elégedetlenség nő!Hamarosan utcára viszik a söpredéket.Kezdődik a tánc.

 3. Guti Krisztina szerint:

  Éljen a BalRad!Nevén nevezi a dolgokat,nincsen mismás!CSak keményen továbbra is!!!!

 4. Julienne szerint:

  I adore the way the info is well displayed, and also the focus on the highlights.

 5. I have been looking at your webpage for a while,
  but up until now I made a decision to post at the very least a howdy there.

 6. Heya! I understand this is somewhat off-topic but I needed to ask.
  Does managing a well-established blog like yours require a
  massive amount work? I’m completely new to blogging however I do write
  in my journal every day. I’d like to start a blog so I can easily share my own experience and thoughts
  online. Please let me know if you have any ideas or tips for new
  aspiring blog owners. Thankyou!

 7. Garmin nuvi 2555 gps lifetime szerint:

  A fascinating discussion is worth comment.
  I think that you need to publish more about this issue, it might not be a taboo matter but generally people don’t talk about such topics.
  To the next! Kind regards!!

 8. Garmin nuvi 2555LMT discount szerint:

  Marvelous, what a webpage it is! This web site provides helpful information to us, keep it up.

 9. zbigz premium account szerint:

  Heyya are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog woorld but I’m trying to get started
  and create my own. Do you need any html coding knowledge tto make
  your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 10. This post will help the internet visitors for building up new webpage or even a weblog from start to end.

 11. Tibi szerint:

  Zolika te nagyon hülye! Kit nevezel te söpredéknek? Talán a nagymamákat, idős nyugdíjasokat, a munkát elvesztő embereket, talán azokat akik kényszer vállalkozók, és nemlétező jövedelem után, nem tudják a havi 60000 eFt-os járulékot befizetni, Jó lenne bocsánatot kérned a megsértett emberektől!

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s